Захирал
2018-05-28

Сургуулийн захирал, Боловсролын болон Биеийн Тамир, Спортын тэргүүний ажилтан, докторант М.Өсөхбаяр

 

2018-04-26

Индекс

Мэргэжил

Зэрэг

Тайлбар

D143700

Багш, биеийн тамирын боловсрол

Бакалавр

4 жил

D810700

Биеийн тамирын багш, сагсанбөмбөгийн дасгалжуулагч

Бакалавр

4 жил

Биеийн тамирын багш, хөлбөмбөгийн дасгалжуулагч

Бакалавр

4 жил

Биеийн тамирын багш, волейболын дасгалжуулагч

Бакалавр

4 жил

Биеийн тамирын багш, гандболын дасгалжуулагч

Бакалавр

4 жил

D810500

Биеийн тамирын багш, бодибилдингийн  дасгалжуулагч

Бакалавр

4 жил

D810400

Биеийн тамирын багш, хөнгөн атлетикийн дасгалжуулагч

Бакалавр

4 жил

D 311001

БТС-ын Менежмент, Менежер

Бакалавр

4 жил

D011410

Аялал жуулчлалын менежер

Бакалавр

4 жил

E01110101

Боловсрол судлал

Магистр

1,5 жил

 
 
Facebook