Элсэлтийн бүртгэл

Бүртгүүлэх явцад ямар нэг асуулт гарвал 91001052, 99032127 утсанд холбогдох эсвэл холбоо барих хэсэгт хандана уу

Элсэлтийн цахим бүртгэлийн хуудас

Иргэний үнэмлэх (хэрэв авч амжаагүй бол төрсний гэрчилгээ)
Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний дугаар эсвэл их дээд сургуулийн мэдээлэл оруулж байгаа бол дипломын дугаараа бичнэ

Төлбөрийн баримтны зураг (эсвэл интернэт банкны screenshot хуулбар)